Voorwaarden proefrit

Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart het motorbedrijf voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de motorfiets, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de motorfiets, evenals voor aanspraken van derden verbandhoudend met het gebruikt van de motorfiets.

Verzekering

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de motorfiets, voor zover deze niet wordt gedekt door de hiervoor geledende verzekering. Schade aan de motorfiets ontstaan tijdens het gebruik dient onverwijld aan het motorbedrijf te worden gemeld.

De motorfiets is door het motorbedrijf WA+Casco verzekerd met een eigen risico voor de huurder/proefrijder van:

€ 2000 euro per schadegeval / incident

Verhuur en Proefrit formulier

Na uitleg over de werking van de motor vult de gebruiker het verhuur en proefrit formulier in waarin specifieke kenmerken van de motorfiets op moment van verhoor/proefrit worden vastgelegd en de gebruiker akkoord gaat met de voorwaarden.